Dalton's Law of Partial Pressures


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Dalton's Law of Partial Pressures
Omtale The student confirms that, at constant temperature, the pressure of a mixture of gases is the sum of the pressures exerted by the individual gases in the same container.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gas Laws, Partial Pressure, Pressure
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 26.09.09
Oppdatert 26.09.09