Sound Virtual Practical Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Sound Virtual Practical Activity
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord damping, transverse, wave equation
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Bruce Carpenter
Skule / Organisasjon Virtual Learning Network
Lasta opp 16.09.09
Oppdatert 16.09.09