Determination of angle of projection for maximum range


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Determination of angle of projection for maximum range
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Angle of projection, Range.
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Vincent Kizza
Skule / Organisasjon Gayaza High School
Lasta opp 10.09.09
Oppdatert 10.09.09