potential well lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel potential well lab
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord finite well, potential well, quantum mechanics, square well, wave function
Simuleringar Quantum Bound States


Forfattarar Tim Paglione
Skule / Organisasjon York College, CUNY
Lasta opp 03.11.09
Oppdatert 03.11.09