Invention Lab_Wave Interference A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Invention Lab_Wave Interference
Omtale First draft of an activity on wave interference. Uses the Wave Interference PhET sim and real equipment (laser and double slit).
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord diffraction, double slit, interference, light, phet, single slit, sound, water, waves
Simuleringar Bølgjeinterferens (HTML5), Wave Interference


Forfattarar Noah Podolefsky
E-post for kontakt noah.podolefsky@colorado.edu
Skule / Organisasjon University of Colorado
Lasta opp 30.04.09
Oppdatert 30.01.19