Reactions and Rates


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactions and Rates
Omtale This is an activity that was written during a workshop for Jefferson County Middle school teachers and is collaborative effort by a group of teachers. The activity has not been tested with students.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord reactions
Simuleringar Reactions & Rates


Forfattarar Jefferson County Middle School Workshop
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon Jefferson R1 Colorado
Lasta opp 24.04.09
Oppdatert 02.09.15