Basic Thermodynamics Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Basic Thermodynamics Inquiry
Omtale This is a very basic inquiry/application about entropy and thermodynamics to be used with beginning chemsitry students
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Activiation Energy, Catalyst, Endothermic, Exothermic
Simuleringar Reversible Reactions


Forfattarar Dan Kohler
Skule / Organisasjon Haslett High School
Lasta opp 03.03.09
Oppdatert 03.03.09