Photoelectric Effect Virtual Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Photoelectric Effect Virtual Experiment
Omtale Students explore the concepts of threshold frequency, work function, and stopping voltage. Students also explore the effect of light intensity on the emitted electrons.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, stopping voltage, threshold frequency, work function
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Paul Longwell
Skule / Organisasjon Hollidaysburg Area High School
Lasta opp 19.02.09
Oppdatert 19.02.09