Exploring Fission (inquiry)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Fission (inquiry)
Omtale I used this for my inquiry based freshman physics course and it worked great!
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord chain reaction, fission, nuclear reaction
Simuleringar Fisjon


Forfattarar K. Gates
E-post for kontakt kgates@nps.k12.va.us
Skule / Organisasjon Norfolk Public Schools
Lasta opp 10.02.09
Oppdatert 10.02.09