How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel How does the mass and velocity of a satellite affect the orbit?
Omtale My students love this Phet simulation and worked hard on the lab worksheet. Many smiles and comments like, "hey, look at this". I believe you will find this activity very worthwhile.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord orbit, planet, satellite, solar system
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Carlton Rink
Skule / Organisasjon Timothy Christian High School, Elmhurst, IL
Lasta opp 15.01.09
Oppdatert 15.01.09