States of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter
Omtale
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord gases, kinetic energy, liquids, solids, states of matter, temperature
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter


Forfattarar Emily Firchau
Skule / Organisasjon Arapahoe High School
Lasta opp 23.11.08
Oppdatert 20.12.16