Equation Grapher: Transformations of graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Equation Grapher: Transformations of graphs
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord horizontal and vertical stretching and shrinking, vertical translation
Simuleringar Equation Grapher


Forfattarar Stacy Larson
E-post for kontakt larsons@limonbadgers.com
Skule / Organisasjon Limon High School
Lasta opp 20.11.08
Oppdatert 22.11.08