Rutherford Scattring Simulation A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Rutherford Scattring Simulation
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord alpha particle, atomic model
Simuleringar Rutherford Scattering


Forfattarar Amy Phillip
E-post for kontakt phillipa@limonbadgers.com
Skule / Organisasjon Limon High School
Lasta opp 12.11.08
Oppdatert 13.11.08