Models of the hydrogen atom


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Models of the hydrogen atom
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord , atomic theory, hydrogen, spetrum
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Paul Burgmayer
Skule / Organisasjon Great Valley High School
Lasta opp 20.11.08
Oppdatert 20.11.08