Swinging Physics Using Pendulum Phet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Swinging Physics Using Pendulum Phet
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Discussion Prompts, Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord pendulum, period, swing
Simuleringar Pendelforsøk (HTML5), Pendulum Lab


Forfattarar John Lewis and Michi Ishimoto
Skule / Organisasjon Glenbrook South High School
Lasta opp 20.07.08
Oppdatert 13.09.17