Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Salts and Solubility Concept Questions for 5 activitites (Inquiry Based)
Omtale These are all my clicker questions for Salts and Solubility. You can download each lessons with the student directions individually
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord chemistry, equilibrium, phet activity, precipitation, reactions, salts, solubility, solubility product
Simuleringar Salts & Solubility


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 26.07.08
Oppdatert 07.07.13