Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Energy and Capacitance demonstrations (Inquiry Based)
Omtale Learning Goals: This is a lecture demonstration meant to introduce Electric Energy and Capacitance, so that the students will be able to solve the textbook problems.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord capacitance, difference, electric, energy, phet activity, potential
Simuleringar Charges and Fields (HTML5), Charges and Fields, Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 08.05.08
Oppdatert 06.09.16