Intro to energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Intro to energy
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic energy, potential energy
Simuleringar The Ramp


Forfattarar Leslie Trexler
Skule / Organisasjon Bollman Center
Lasta opp 05.05.08
Oppdatert 05.05.08