Investigating waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating waves
Omtale Lab is based on Active Physics (or Coordinated Science for the 21st Century) slinky investigation. 9th grade level.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency, node, speed, standing wave, wavelength
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Nancy Flowers
Skule / Organisasjon Everett High School
Lasta opp 16.04.08
Oppdatert 16.04.08