Wave on a String Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Simulation
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord interference, reflection, wave
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar S. Pennington
E-post for kontakt spennington@ccsuvt.org
Skule / Organisasjon Essex High School
Lasta opp 07.05.08
Oppdatert 07.05.08