Estimation Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Estimation Game
Omtale
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Math estimation
Simuleringar Estimation


Forfattarar Beki Toussaint
Skule / Organisasjon Colorado State University
Lasta opp 22.04.08
Oppdatert 02.09.15