Modeling a planetary system


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Modeling a planetary system
Omtale
Emne Astronomi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler, orbit, planets
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Mark Kelly
E-post for kontakt mark.kelly@dcsdk12.org
Skule / Organisasjon Chaparral HS
Lasta opp 03.03.08
Oppdatert 03.03.08