Electric fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric fields
Omtale Written for AP Physics C students. Includes vector addition as well as calculus integration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord finite line of charge, net field
Simuleringar Charges and Fields, Electric Field Hockey


Forfattarar Michael F. Gallo
E-post for kontakt mfgallo@cps.edu
Skule / Organisasjon Whitney Young Magnet HS
Lasta opp 08.02.08
Oppdatert 08.02.08