Electric fields


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric fields
Omtale Written for AP Physics C students. Includes vector addition as well as calculus integration.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord finite line of charge, net field
Simuleringar Charges and Fields, Electric Field Hockey


Forfattarar Michael F. Gallo
Skule / Organisasjon Whitney Young Magnet HS
Lasta opp 08.02.08
Oppdatert 08.02.08