Electric Field Hockey Homework


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Hockey Homework
Omtale A lesson to help students understand the idea of field and how it relates to particle motion.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord E-Field
Simuleringar Electric Field Hockey


Forfattarar Joe Redish
Skule / Organisasjon U. of MD
Lasta opp 28.02.08
Oppdatert 28.02.08