Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based)
Omtale These are the clicker questions from all four of my "Conservation of Energy using Energy Skate Park" activities. For more information on how I used them, download the lesson plans for each
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord conservation, energy, graph, phet activity
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 25.07.08
Oppdatert 07.07.13