Orbits--effects of mass and distance


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Orbits--effects of mass and distance
Omtale
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Acceleration, Astronomy, Circular Motion, Elliptical Motion, Gravitational Force, Gravity, Harmonic Motion, Kinematics, Motion, Planets, Rotational Motion, Satellites, Vectors, Velocity
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Chris Cochran
Skule / Organisasjon Montgomery County Public Schools
Lasta opp 07.12.07
Oppdatert 07.12.07