Phet Alpha Decay Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Alpha Decay Simulation Lab
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord alpha decay, radioactivity
Simuleringar Alfanedbryting


Forfattarar Drew Isola
Skule / Organisasjon Allegan High School
Lasta opp 17.03.10
Oppdatert 26.06.10