Conductivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Conductivity
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conductor non-conductor
Simuleringar Conductivity


Forfattarar Carl Bayer
E-post for kontakt ccbayer@cps.edu
Skule / Organisasjon Marshall Middle School
Lasta opp 05.02.09
Oppdatert 05.02.09