Sound Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Sound Waves
Omtale To determine the variables which effect sound waves.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Sound


Forfattarar Gretchen Swanson
E-post for kontakt gswanson@jeffco.k12.co.us
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07