Resistance in a Wire


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance in a Wire
Omtale To learn about how the resistance of a wire if affected by its resistivity, length and area.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringar Resistance in a Wire


Forfattarar Gretchen Swanson
E-post for kontakt gswanson@jeffco.k12.co.us
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07