Wavey Simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wavey Simulation
Omtale To learn about how different frequencies and amplitudes affect wave lengths.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Gretchen Swanson
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07