Energy Skate Park


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park
Omtale To examine the relationship between kinetic and potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Gretchen Swanson
Skule / Organisasjon Columbine High School
Lasta opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07