Diffraction


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Diffraction
Omtale Students will determine the interference patterns for both water and light waves that experience diffraction.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringar Wave Interference


Forfattarar Stephan Graham
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 25.04.07
Oppdatert 25.04.07