Lenses and their Images


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lenses and their Images
Omtale Students will locate and describe the image that is seen through a lens, both with an actual lens and with the PHET simulation.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Optics
Simuleringar Geometric Optics


Forfattarar Stephan Graham, Mr. Cory Gaines
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 20.04.07
Oppdatert 20.04.07