The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The Relationship between the Volume of a Gas and its Pressure - Boyle's Law
Omtale Students will change the length of the container, calculate its volume and find the relationship, both mathematically and graphically, between the volume of a gas and its pressure.
Emne Kjemi, Matematikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gases, Liquids, Solids
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Stephan Graham
E-post for kontakt stephangraham@hotmail.com
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 26.03.07
Oppdatert 14.11.08