Wave on a String Comparison


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Comparison
Omtale The features of this simulation will be compared with an exploration using a slinky and small diameter spring.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar curt miller
Skule / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lasta opp 24.03.07
Oppdatert 31.03.07