Lecture Demonstrations and Reviews the SIMS, My Solar System


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lecture Demonstrations and Reviews the SIMS, My Solar System
Omtale I used the My Solar System SIMS several time during our Solar System and Universe units as a lecture component and a review.
Emne Anna
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Other Math
Simuleringar My Solar System


Forfattarar Nancy Spletzer
E-post for kontakt nancy.spletzer@ccsdre1.org
Skule / Organisasjon Clear Creek High School
Lasta opp 11.03.07
Oppdatert 11.03.07