Standing Waves


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Standing Waves
Omtale Students will observe and describe interference when a wave is reflected back along a rope. Students will also create a standing wave.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Sound, Waves
Simuleringar Wave on a String


Forfattarar Stephan Graham
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 20.02.07
Oppdatert 18.09.07