The x and y's of Gas Properties


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel The x and y's of Gas Properties
Omtale Day 1 (1/2 day) Introduction to PhET Gas Properties and to Lab. Day 2: Student will divide into 3 groups A Pressure vs Temp B Pressure vs Number C Pressure vs Volume Individual students make graphs and perform graph analysis. Day 3: Student share data in groups
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Gases, Liquids, Solids
Simuleringar Gas Properties


Forfattarar Brian Ash
Skule / Organisasjon Gunnison High School
Lasta opp 16.02.07
Oppdatert 27.07.07