Producing Electromagnetic Radiation using a Neon


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Producing Electromagnetic Radiation using a Neon
Omtale This uses the Phet simulation, Neon Light and other Discharge lamps to investigate how they produce light and other electromagnetic radiation.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Light, Radiation
Simuleringar Neon Lights & Other Discharge Lamps


Forfattarar Nancy Spletzer
Skule / Organisasjon Clear Creek High School
Lasta opp 04.02.07
Oppdatert 04.02.07