Blackbody Spectrum


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Blackbody Spectrum
Omtale Students will investigate the blackbody radiation graph and then answer questions based on it. Students will gain confidence by verifing simulation mathematics. A calculator, physics text book, and possibly physics information from the internet will be needed.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Quantum Mechanics
Simuleringar Blackbody Spectrum


Forfattarar Curt Miller
E-post for kontakt chmiller@jeffco.k12.co.us
Skule / Organisasjon Wheat Ridge High School
Lasta opp 15.01.07
Oppdatert 18.09.07