Maze Game II (circular motion)


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game II (circular motion)
Omtale Try to move the red ball in a circle using the position, velocity and acceleration vectors
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar Maze Game


Forfattarar grant euler
Skule / Organisasjon arvada high school
Lasta opp 13.11.06
Oppdatert 13.11.06