Space Cadets Lunar Landing Showdown


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Space Cadets Lunar Landing Showdown
Omtale This activity is designed to combine independence of x & Y linear motion with Newton's Laws.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Vectors
Simuleringar Lunar Lander


Forfattarar Michael Poynter
Skule / Organisasjon Evergreen High School, Evergreen, Colorado
Lasta opp 23.10.06
Oppdatert 07.05.08