E/M Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel E/M Waves
Omtale
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord emission, energy, frequency, microscopy, nanoscale, photon, wavelength, waves
Simuleringar Neon Lights & Other Discharge Lamps


Forfattarar Phil Cook
Skule / Organisasjon Culver Academies
Lasta opp 03.05.10
Oppdatert 09.05.10