Exploring Newton


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Newton
Omtale Using the simulation Force in 1 dimension, students can investigate static and kinetic friction, Force applied, Force net,Force normal, and force gravity in three different locations, Earth, Jupiter and the Moon.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Equations
Simuleringar Forces in 1 Dimension


Forfattarar Nancy Spletzer
Skule / Organisasjon Clear Creek High School
Lasta opp 15.10.06
Oppdatert 18.09.07