Masses and Springs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs
Omtale Students calculate the k constant for a spring set to different stiffnesses by placing a barrel of known mass on the spring and recording the stretch distance of the spring.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Proportionality
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Stephan Graham
Skule / Organisasjon Arrupe Jesuit High School
Lasta opp 28.09.06
Oppdatert 28.09.06