Homework Activity I


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Homework Activity I
Omtale This is a homework activity for future elementary and middle school teachers who are studying circuits. It is intended to help them investigate a series-parallel combination circuit.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule, Student - introduksjon (bachelor)
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Circuits, Electricity
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Tom OKuma, Kastro Hamed
E-post for kontakt tokuma@lee.edu
Skule / Organisasjon Lee College
Lasta opp 23.07.06
Oppdatert 22.04.08