Quantitative Predictions of Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Quantitative Predictions of Projectile Motion
Omtale Use this activity to apply vector analysis to projectile motion. Students make and test predictions and finish by designing a test to prove a common physics claim.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord projectile motion
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Scott McCurdy
Skule / Organisasjon St Mary's County Public Schools
Lasta opp 30.09.08
Oppdatert 14.11.08