Moving Man - Velocity vs. Time Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man - Velocity vs. Time Graphs
Omtale This is an activity designed as an introductory exercise to Velocity vs. Time graphs and only basic graphing skills are needed to complete the activity. The students will: Develop a general knowledge of Velocity vs. Time graphs and Distance vs. Time graphs What graphs of a person standing still would look like What graphs of a person moving away from an observer at a constant speed would look like. What graphs of a person moving towards an observer at a constant speed would look like. How differences in speed appear on the graphs
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar Steve Reeves
Skule / Organisasjon Standley Lake High School
Lasta opp 02.08.05
Oppdatert 17.04.08