Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based)
Omtale Learning Goals: Students will be able to explain how the mass of an object is determined using spring balances. Then they will be able to use the spring balance to determine the mass of an unknown object. Next, they will find the gravity on Planet X. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, gravity, hooke, mass, math, phet activity
Simuleringar Masses and Springs (HTML5), Lodd og fjører


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 29.07.05
Oppdatert 20.09.18